Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 50
Akademik Kadro  › Doç. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN  › Yürütmekte Olduğu Tezler
Yürütmekte Olduğu Tezler

Master tezleri

"İnşaat projelerinde örgüt içi çatışmaların nedenlerinin ve boyutlarının saptanması", Mehmet İlker Genç, Temmuz 2008'de tamamlandı

"İnşaat sektörü patent aktivitelerinin inovasyon açısından analizi", Cemil Başpınar, Haziran 2009'da tamamlandı