Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 7
Eğitim  › Seminer
Seminer

Seminer dersindeki seminerler, öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından güncel mesleki konular ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla verilir. Bu ders kredisiz olup, güz ve/veya bahar yarıyıllarında haftada iki saat (2+0) olarak düzenlenir. Her öğrenci en az bir seminer dersine kayıt olmalı ve en az bir sunuş yapmalıdır. Seminer koordinatörü, öğrencinin danışmanı ve program yürütme kurulunun görevlendireceği, seminer konusu ile ilgili bir öğretim üyesi/görevlisi öğrenci sunumlarına katılır ve sunuş bakımından başarılı/başarısız olarak değerlendirir.

Seçilecek olan konu öğrencinin kendi tez çalışması ile ilgili olmak zorunda değildir. Daha önce yayınlanmış ve sonuçları açıklanmış bir çalışma da sunum yapmak üzere konu olarak seçilebilir. Öğrenci bu çalışmanın sonuçlarını kendisi yorumlayarak farklı çıkarımlar yapabilir. Seçilen konunun geniş kapsamlı bir konu yerine belirli bir çerçevede tanımlanmış olması uygun olacaktır. Sunum, yaklaşık 40-45 dakikayı (soru/cevap kısmı dahil) geçmeyecek şekilde PowerPoint yazılımı ile bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı Seminer Programı

14.10.2008 - Onur Karahan - Yiğit İşçioğlu - Fatih Toptaş

04.11.2008 - Gülen Alp - Murat Alp Arslan - Ahmet Tuz - Mustafa İlgin

16.12.2008 - Fidan Erdoğan - Uğur Akbin - Seray Kara 

Seminer dersi saat 09.30 - 12.30 arasında verilecektir. Seminer dersini alanların bütün seminer derslerine devam etmesi zorunludur.