Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 17
Tarihçe
Tarihçe

1944 yılında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesinin kurulmasından 1947 yılına kadar geçen süre zarfında, inşaat Mühendisliği’nin şantiye ortamında uygulamaya yönelik en önemli konularından olan yapı makinaları ile ilgili dersler Zemin Mekaniği Kürsü’sü öğretim elemanları tarafından, yapı elemanları ile ilgili dersler ise Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları tarafından verilmiştir.

1947 yılında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde Yapı Elemanları - Makinaları ve İşletmesi Kürsüsü kurulmuştur.

Kürsü Başkanlığı görevi 1973 yılına kadar Ord. Prof. Ali Fuat Berkman tarafından yürütülmüştür. Aynı yıl bu göreve Prof. Dr. Sedat Ersoy atanmıştır.

1976 yılında Yapı Elemanları - Makinaları ve İşletmesi Kürsüsü’nün ismi Yapı İşletmesi Kürsüsü olarak değişmiştir.

1981 yılında YÖK Kanunu’nun çıkması ile birlikte kürsü sistemi kaldırılarak anabilim dalı kavramı getirilmiştir. Bu tarihten itibaren Yapı İşletmesi Kürsüsü Yapı Anabilim Dalı kapsamında Yapı İşletmesi Çalışma Grubu olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

1987 yılında Prof. Dr.Ing. V.Doğan Sorguç başkanlık görevini üstlenmiştir.

1990 yılında Yapı İşletmesi Çalışma Grubu, Yapı Ana Bilim Dalı’ndan ayrılarak Yapı İşletmesi Anabilim Dalı kurulmuştur.

1991 yılında ilk yüksek lisans programı açılmıştır.

1998 yılında İnşaat İşletme Mühendisliği Sertifika Programı açılmıştır.

Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkanlığı 1997 yılından itibaren Yrd.Doç.Dr.Uğur Müngen tarafından yürütülmektedir.