Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 49
Akademik Kadro  › Prof. Dr. Gül POLAT TATAR  › Yürütmekte Olduğu Tezler
Yürütmekte Olduğu Tezler

Yüksek Lisans Tezleri:

 • Dönmez, Ü., “İnşaat Sektöründe Pazarlama ve Markalaşma Süreçleri”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
 • Büyüksaraçoğlu, Y., “Asfalt Yol İnşaatının Tedarik Zincirinin Simülasyon Tabanlı Modellenmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
 • Düzcan, M., “Uluslararası İhalelerde Risk Priminin Saptanmasında Bulanık Mantık Yaklaşımı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
 • Arslan, M. A., “Factors Affecting International Expansion Decisions of Turkish Construction Contracting Companies”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
 • Tuz, A., “İnşaat Projelerinde Farklı Durumlar için Uygun Proje Teslim Sisteminin Belirlenmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
 • Alp, G., “İnşaat İşletmelerinde Stratejik Planlama ve Kaynak Tabanlı Bakış Açısına Uygunluk Üzerine Anket Çalışması”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
 • Özgüç, S., “Farklı Risk Tercihlerine Göre Gayrimenkulün Türk Yatırım Portföylerindeki Yeri”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
 • İşçioğlu, Y., “Bulanık Mantık Çözümleme Yöntemi ile Bir Konut Projesinde Süre – Maliyet – Kalite Optimizasyonu”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
 • Yel, B., “Kamu İhaleleri için Hazırlanan Teklif Fiyatı İçinde Yer Alan Katkı Payının Belirlenmesinde Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Yaklaşımı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
 • Uysalol, E., “Uluslararası İnşaat Firmalarının Teklif Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması ve Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi Tahminleme Yöntemi ile Bir Karar Verme Modeli Oluşturulması”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
 • Işık, İ., “Türkiye Yapı Malzemesi Sektöründe Yer Alan Firmaların İhracatta Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.