Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 37
Akademik Kadro  › Prof. Dr. Gül POLAT TATAR  › Mesleki Deneyimler
Mesleki Deneyimler

Yayın Kurulunda Yer Aldığı Uluslararası Dergiler

      Journal of Globalization and Business Management

Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme

      26th International Conference on Managing IT in Construction (2009), Düzenleme Kurulu Üyesi.

Bilimsel Toplantılarda Seçici/Bilim Kurulu Üyeliği

      Managing Construction for Tomorrow International Conference (2009), Bilim Kurulu Üyesi.

      PM-05 Advancing Project Management for the 21st Century Conference (2010), Bilim Kurulu Üyesi.

      Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi (2010), Bilim Kurulu Üyesi.

      İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu (2011), Bilim Kurulu Üyesi.

      10th International Congress on Advances in Civil Engineering (2012), Bilim Kurulu Üyesi.

      Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi (2012), Bilim Kurulu Üyesi.

      2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi (2012), Ödül Değerlendirme Kurulu Üyesi.

Hakem Olarak Görev Yaptığı Dergiler

      Automation in Construction

      Journal of Construction Engineering and Management

      Journal of Civil Engineering and Management

      Scientific Research and Essays

      Construction Management and Economics

      Journal of Construction Innovation: Information, Process and Management

      Journal of Architectural Engineering

      Technological and Economic Development of Economy

      Journal of Economics and International Finance

      International Research Journal of Management and Business Studies

      Educational Research

      African Journal of Marketing Management

      İTÜ Dergisi