Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 45
Akademik Kadro  › Doç. Dr. Uğur MÜNGEN  › Mesleki Deneyimler
Mesleki Deneyimler

İdari ve Profesyonel Hizmetleri 

 • 1972-74 Özel Sektörde Şantiye Şefi
 • 1999' dan beri Arıköy Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
 • İTÜ Döner Sermaye Yönetmeliği uyarınca çeşitli firmalar için teknik raporlar düzenleme
 • 1997'den beri Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı
 • 1997'den beri İTÜSEM İnşaat İşletme Mühendisliği Sertifa Programı Koordinatörü
 • 1998'den beri İTÜ Rektörlüğü, İhalelere Katılma Yeterlik Belgesi Komisyon Başkanı,Üyesi
 • 2002'de İnş.Müh.Bölümü Bitirme Çalışması Komisyon Üyesi
 • Yapı Mühendisliği Y.Lisans Programı Yürütme Kurulu Üyesi

Katıldığı Mesleki Geliştirme Çabaları 

 • Arıköy Konut Yapı Kooperatifi'nin çeşitli inşaatlarında Geçici Kabul, Kesin Kabul Komisyon Başkanı, Üyesi
 • II. Yapı İşletmesi Kongresi Danışma Kurulu Üyesi, Oturum Başkanı(2000)
 • İşçi Sağlığı İş Güvenliği Haftası Kazasız İnşaat Paneli'nde panelist(2002)
 • ACE 2002 5th International Congress Bilim Komitesi Üyesi, Oturum Başkanı(2002)
 • İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Eğitim Seminerleri'nde İş Programı Hazırlama Teknikleri, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konularında periyodik seminerler.